Wie zijn wij?

Wij zijn 3 Rotarians die allerhande Rotary artikelen verkopen waarbij de totale opbrengst wordt overgemaakt naar de Rotary Foundation. Er worden geen kosten ingehouden. Reiskosten worden uit eigen middelen betaald en de website wordt geheel gesponsord.

Wij zijn:
Gezinus Meijer, lid Rotaryclub Purmerend Waterland sinds 1977.
Zijn zoon Onno Meijer, lid Rotaryclub Middelburg, Rotarian sinds 1997.
Zijn schoondochter Jolanda Meijer-Poelman, lid Rotaryclub Walcheren sinds 2008.

gezinus onnojolanda

gegevens:
Naam: Stichting Rotary Districts 1550 - 1610 Foundationshop
RegioBank: NL16 RBRB 0896 6067 32 te Domburg
op naam van: Stichting Rotary Districts 1550 - 1610 Foundationshop
KvK nummer: 20150992