anbi

Sinds 19 maart 2009 is de Stichting Rotary Districts 1550-1610 Foundationshop aangemerkt als ANBI

Wat is een ANBI?:
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
* Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.
* Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
* Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Bron: belastingdienst.nl

Per 1 januari 2014 moet een ANBI aan bepaalde verplichtingen voldoen, hier zijn onze gegevens:

Naam Stichting Rotary Districts 1550-1610 Foundationshop
Fiscaal nummer 820559611
Contactgegevens Stichting Rotary Districts 1550-1610 Foundationshop, p/a Singel 20, NL-4357BW Domburg
Bestuurders G.H.M.J. Meijer, O.S. Meijer, J.J. Meijer-Poelman, G.J.A. Molkenboer, Gezamelijk bevoegd met andere bestuurders zie statuten
Beleidsplan Download pdf
Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen beloning, reiskosten of wat voor vergoeding dan ook voor hun werkzaamheden of uitgaven
Doelstelling De Rotary Districts 1550-1610 Foundationshop (verder te noemen als Foundationshop) brengt fondsen bijeen ten bate van The Rotary Foundation of Rotary International door middel van de verkoop van Rotary-gerelateerde artikelen
Verslag van de uitgevoerde activiteiten Wij kopen in en verkopen dat weer
Financiƫle verantwoording Download pdf